Vaasan keskussairaalan H-rakennukseen iLOQin digitaalinen lukitus- ja pääsynhallintajärjestelmä

Referenssi

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus. Kuva: Bothnia High 5 -allianssin kuvapankki.

Pohjanmaan rannikkoalueen kunnista muodostuvan Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut alueensa väestölle, lähes 170 000 henkilölle. Alue ulottuu Luodon kunnasta pohjoisessa Kristiinankaupunkiin etelässä.

Allianssimallilla toteutettava H-uudisrakennus on Vaasan sairaanhoitopiirin historian suurin rakennusprojekti. Vaasan keskussairaalan yhteydessä Hietalahdessa sijaitsevassa  H-uudisrakennuksessa on 10 kerrosta ja lisäksi tekninen tila. Vuonna 2022 käyttöön otettavan rakennuksen pinta-ala on 37 000 neliömetriä.

Valmis H-rakennus on muuntojoustava, monikäyttöinen ja älykäs sairaalarakennus, jossa on nykyaikaiset ja laadukkaasti toteutetut tilat, turvallinen ympäristö sekä valmiudet tulevaisuuden teknologian hyödyntämiseen. H-rakennus yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita saman katon alle.

Vuonna 2022 H-rakennuksen tiloissa työskentelee satoja terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja muita ammattilaisia kuten logistiikka- ja huoltoyritysten henkilöstöä, toimistohenkilökuntaa ja laitoshuoltajia. Henkilökunnan käytössä on satoja pukukaappeja ja kymmeniä lääkekaappeja. Käytännössä tämä tarkoittaa tuhansia lukkoja ja avaimia.

H-uudisrakennuksen pääsynhallinta toteutetaan iLOQ 5 Series -järjestelmän digitaalisilla lukitus- ja pääsynhallinnan ratkaisuilla, joita voidaan päivittää tulevaisuuden tarpeisiin. Järjestelmään kuuluu noin 4 000 lukkoa ja 1 000 avainta. Ratkaisut ovat osittain käytössä jo rakennusvaiheen aikana.

”Tarpeisiimme räätälöidyn iLOQin pääsynhallintajärjestelmän ansiosta voimme ylläpitää sairaalan asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta sekä mahdollistaa joustavan pääsynhallinnan eri tilanteissa. Turvallisuus pysyy aina ajan tasalla, sillä järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi kadonneiden tai palauttamatta jääneiden avainten poistamisen etänä. Meille tärkeitä ovat myös koko järjestelmän hallittavuus yhdestä ohjelmistosta, sen tarjoamat edut käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen liittyen, sekä mahdollisuudet integraatioihin ulkopuolisten järjestelmien kanssa”, kertoo tilaajan projektipäällikkö, kiinteistöinsinööri Timo Koivisto Vaasan sairaanhoitopiiristä.

Lisätietoja:

Projektin kesto ja laajuus:

Projektiallianssi Bothnia High 5

Projektin keskeiset toimijat ja yhteyshenkilöt:
Vaasan sairaanhoitopiiri, tilaajan projektipäällikkö, kiinteistöinsinööri Timo Koivisto

Projektiallianssi Bothnia High 5

Raami Arkkitehdit Oy, Maikki Laattala ja Mikko Reinikainen
Lukko Vaasa Oy, Visa Katajisto