Bussadresser og bussterminering

Hver enhet koblet til hovedbussen må ha sin egen, unike bussadresse. Det finnes bare én buss på nettbroen, selv om bussen har forgreninger. Nettbroen tildeler bussadressene automatisk. Hvis du har en enhet hvor bussadressen kan angis med faste omskifterkontakter, kan du ignorere dem.

Hvis bussen ikke fortsetter til neste enhet, terminer den siste dørmodulen eller I/O-kortet på bussen eller forgren ved å sette termineringen til "ON". For å sette termineringen trykk på knappen "TE/TEST" til indikatoren "TERM" tennes. Hvis det er flere forgreninger i bussen, terminer den siste enheten i hver forgrening.