Resirkulering av utrangerte produkter

Før du kaster produktene, vær oppmerksom på at de fleste iLOQ-produktene er gjenbrukbare. Alle programmerbare produktene kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, og deretter kan de brukes i andre systemer eller i et helt nytt system.

Utrangerte iLOQ-låsesylindre og nøkler kan resirkuleres som skrapmetall på samme måte som iLOQ-beslag, monteringstilbehør og tommelvridere.

Utrangerte iLOQ-produkter som inneholder elektronisk utstyr og kretskort, slik som nettbroene, dørmodulene, nøklene og RFID-leserne og relékortene, må resirkuleres på en gjenvinningsstasjon for EE-avfall.

iLOQ-produkter som inneholder batterier og akkumulatorer, slik som nøkkelfober, programmeringsnøkler og klokkekretser, må resirkuleres på en regional gjenvinningsstasjon for batterier og små akkumulatorer.

Hovedparten av iLOQ-emballasjematerialene er egnet til kartong- eller plastgjenvinning.