Programvare- og fastvareoppdateringer

Du kan sende en forespørsel om manuell oppdatering av programvare og fastvare når som helst (se Sende forespørsler til nettverksmodulen), eller definere at automatiske oppdateringer i bruk. Og hvis de er det, når på dagen oppdateringene blir utført. Se Redigere låssystemets innstillinger.

Når automatisk oppdatering av programvare og fastvare er i bruk, lastes operativsystemet på nettbroen og fastvaren på bussenhetene automatisk ned fra internett. Oppdateringen finner sted i to faser:

 1. Operativsystemet og fastvaren på nettbroen oppdateres først.

  Nettbroen sjekker om det er programvareoppdateringer på serveren ved oppstart og i intervaller på sju dager.

  Hvis det blir funnet en programvareoppdatering, laster nettbroen den ned umiddelbart. Programvareinstalleringen finner imidlertid sted automatisk i henhold til låssysteminnstillingene, innen tre timer etter angitt Oppdateringstid.

 2. Fastvaren på bussenhetene oppdateres deretter.

Operativsystemoppdateringen på nettbroen indikeres med:

 • SERVER CONN blinker oransje når programvaren lastes ned fra serveren. Dette kan ta flere minutter.

 • Lampene SYSTEM STATUS, SERVER CONN og USB blinker oransje samtidig når programvareoppdateringen på nettbroen pågår.

  ADVARSEL:

  Ikke slå av nettbroen mens programvareoppdateringen pågår. Hvis du avbryter oppdateringsprosessen, vil ikke operativsystemet kunne starte igjen, og nettbroen kan ikke gjenopprettes på stedet.

  ADVARSEL:

  Under oppdateringsprosessen startes nettbroen og bussenhetene på nytt flere ganger.

  Det kan skje at aktive kalenderkontroller stopper å virke midlertidig under omstartene.

Operativsystemoppdateringen avsluttes når nettbroen er startet på nytt, og lampene FUNC, SYSTEM STATUS, RS-485 STATUS og SERVER CONN lyser kontinuerlig grønt.

Hvis det er bussenheter i bussen som gjennomgår en fastvareoppdatering:

 • På nettbroen blinker lampene FUNC og RS-485 STATUS oransje. Fastvareoppdateringen avsluttes når lampene FUNC, SYSTEM STATUS, RS-485 STATUS og SERVER CONN på nettbroen lyser kontinuerlig grønt.
 • På aktiveringspunktet for nøkkelprogrammering lyser alle tre lampene grønt, eller tennes og lyser grønt én om gangen fra øverst til nederst.
 • På dørmodulen tennes og lyser lampene DEVICE, BRIDGE og SERVER én om gangen fra øverst til nederst.
ADVARSEL:

Ikke slå av nettbroen eller en bussenhet mens fastvareoppdateringen pågår. Hvis du avbryter oppdateringsprosessen, vil ikke bussenheten kunne starte igjen, og den kan ikke gjenopprettes på stedet.