Sende forespørsler til nettverksmodulen

Dette avsnittet beskriver hvordan du sender forespørsler til en nettverksmodul i iLOQ 5 Series Manager.

De følgende forespørslene kan sendes til nettverksmodulen:

 • forespørsel om hendelseslogg som leser loggene til låsene koblet til modulen
 • programmeringsforespørsel for låsene koblet til modulen
 • forespørsel om hente kalender som sender kalenderoppdateringer til dørmodulene
 • omstartforespørsel som iverksetter omstart av enheten
 • fastvareforespørsel som iverksetter manuell fastvareoppdatering på enhetene
 • oppsettforespørsel som iverksetter enhetsoppsett på omadresserte bussenheter
 • statusforespørsel som gjør det mulig for brukeren å hente nettbrostatusen
 • forespørsel om å teste tilkoblingen
Gå frem slik.
 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Velg ønsket nettverksmodul.
 3. Høyreklikk på en valgt modul, og velg Send til nettverksmodul.
 4. Velg forespørsel om å sende til nettverksmodulen.
  Avhengig av kommunikasjonsinnstillingene (ikke lisenstypen) settes sendte forespørsler enten i kø, eller kjøres umiddelbart.