Programmeringsnøkler

For å distribuere og administrere iLOQ-systemet trenger du både tilgang til databasen og den systemspesifikke programmeringsnøkkelen. Programmeringsnøkkelen fungerer som en fysisk krypteringsnøkkel.

Programmeringsnøkler er spesifikke for låssystem. Det er imidlertid mulig å tilbakestille en programmeringsnøkkel og bruke den på nytt som programmeringsnøkkel for et annet låssystem.

Avhengig av det ønskede sikkerhetsnivået, kan pålogging i låssystemet og programmering kreve en brukerspesifikk programmeringsnøkkel for pålogginger, i tillegg til et brukernavn og et passord.

En programmeringsnøkkel kan knyttes til flere brukere, og én enkelt bruker kan ha flere programmeringsnøkler. Brukerens bruksrettigheter kan variere avhengig av programmeringsnøkkelen for pålogging som benyttes.