Rapportere

Dette kapittelet forklarer hvordan du bruker rapporteringsfunksjonene i iLOQ 5 Series Manager.

iLOQ 5 Series Manager Har flere forskjellige forhåndsdefinerte rapporter på nøkler, låser og så videre. Du kan se disse rapportene ved å høyreklikke i rutenettvisningen og velge Skriv ut > Skriv til forhåndsvisning.

Se også Redigere låssystemets rapporttekster.

Rapportverktøyene blir tilgjengelige slik:

 • — Klikk på denne knappen for å slå sidelinjen på eller av. Denne sidelinjen viser en liste med rapportsider du kan blade i.
 • Dokumentinnstillinger — Klikk på dette menyvalget for å åpne en innstillingsdialog der du kan endre dokumentinnstillingene, som f.eks.:
  • Papirstørrelse
  • Papirkilde for skriveren
  • Papirretning
  • Papirmarger
 • — Klikk på denne knappen for å skrive ut rapporten på skriveren.
 • — Klikk på denne knappen for å kopiere den valgte teksten til utklippstavlen.
 • — Klikk på denne knappen for å åpne en innstillingsdialog der du kan legge inn en søkestreng og for eksempel søke på nøkkelnavnene i rapporten.
 • — Klikk på denne knappen for å zoome ut i rapportvisningen.
 • — Klikk på denne knappen for å zoome inn i rapportvisningen.
 • — Bruk denne rullegardinmenyen for å endre rapportens størrelse i prosent i rapportvisningen.
 • — Klikk på denne knappen for å justere rapportens bredde til den tilgjengelige skjermplassen. Med andre ord skaleres rapporten slik at den blir så bred som mulig i rapportvisningen.
 • — Klikk på denne knappen for å justere rapportens størrelse til den tilgjengelige skjermplassen. Med andre ord skaleres rapporten slik at den viser en hel side i rapportvisningen.
 • — Klikk på denne knappen for å vise rapporten side for side.
 • — Klikk på denne knappen for å vise rapporten som en kontinuerlig flyt av sider.
 • — Bruk denne rullegardinmenyen for å vise rapportens i en visning med flere sider.
 • — Klikk på denne knappen for å gå til den første siden i rapporten.
 • — Klikk på denne knappen for å gå til den forrige siden i rapporten.
 • — Dette feltet viser gjeldende side. Du kan også legge inn det ønskede sidenummeret i dette feltet og trykke på Enter for å hoppe til den ønskede siden i rapporten.
 • — Klikk på denne knappen for å gå til den neste rapporten.
 • — Klikk på denne knappen for å gå til den siste siden i rapporten.
 • — Klikk på denne knappen for å avbryte forrige handling.
 • — Klikk på denne knappen å gjøre om igjen handlingen du tidligere avbrøt.
 • — Klikk på denne knappen for å oppdatere visningen.
 • — Klikk på denne knappen for å bruke panoreringsmodus, der du kan gripe rapporten og flytte den rundt på skjermen.
 • — Klikk på denne knappen for å bruke valgmodus, der du kan velge tekst fra rapporten.
 • — Klikk på denne knappen for å bruke snapshot-modus, der du kan velge et område fra rapporten, trykke på Ctrl+C for å kopiere det valgte området til utklippstavlen og trykke på Ctrl+V for å lime snapshotet inn i den applikasjonen du ønsker.