Forside

I den klassiske visningen inneholder Forside et sammendrag av låssystemet i iLOQ 5-serien.

Forside åpnes når du velger den klassiske visningen i Dashboard. Du kan også åpne det ved å velge Datakilde > Forside.

Forside viser informasjon som følger:

  • Låsstatus – Et sammendrag og en graf over låsstatus.

  • Nøkkelstatus – Et sammendrag og en graf over nøkkelstatus.

    Støttede nøkkeltyper er også angitt. Hvis du har kjøpt nøkler som ikke støttes, kan du kontakte kundestøtte hos iLOQ for å få aktivert en ny nøkkeltype.

  • Nettverksmodulstatus – Et sammendrag og en graf over nettverksmodulstatus.

  • Lisensstatus – Låssystemets lisensstatus.

  • Forsidebilde Se Importere forsidebilde.

  • Grunnleggende opplysninger om låssystemet. Se Redigere grunnleggende informasjon om låssystem.