Satsvise operasjoner

Dette kapittelet forklarer hvordan du bruker satsvise operasjoner i iLOQ 5 Series Manager.