Importere låser fra Excel

Dette avsnittet beskriver hvordan du importerer låsdata fra Excel til iLOQ Locking System.

Du kan importere samme data som du ville skrive inn via veiviseren Legg til lås. Du kan ikke importere data relatert til låsens status.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Åpne Excel-regnearket der dataene som skal importeres, ligger.
 3. Ordne Excel-kolonnene slik at de svarer til kolonnene i låsens rutenett.

  Du må minst importere kolonnene nedenfor:

  • Plassering
  • Lås til
  • Låssylindertype

  De andre kolonnene er valgfrie. Du kan også bruke tomme kolonner på Excel-arket hvis du vil hoppe over noen kolonner i låsens rutenett. Ikke importer kolonneoverskrifter fra Excel.

 4. I iLOQ 5 Series Manager velger du Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
 5. Kopier cellene fra Excel-arket.
 6. Velg den tomme raden under den nederste dataraden.
  Viktig:

  Velg hele raden ved å klikke på stjerneikonet på venstre side av raden. Ikke velg første celle i raden.

 7. Lim inn data.
 8. Velg Redigeringsmodus igjen for å deaktivere redigeringsmodus.
 9. Klikk på Ja.