Låser

Låser refererer til de ulike typene låsenr og låssylindere i låssystemet.

Du kan distribuere systemadministrasjon ved å tillate en bruker å bestille, dvs. godkjenne, programmeringsendringer på låser. En annen bruker med begrensede bruksrettigheter kan for eksempel utføre bestilte programmeringsoppgaver, men kan ikke endre innholdet i disse programmeringsoppgavene.

Sett fra iLOQ-systemets side kan nøkler deles i to kategorier:

  • Logiske låser — Logiske låser er nøkkeldefinisjoner som bare finnes i iLOQ 5 Series Manager.

  • Fysiske låser — Fysiske låser viser til de faktiske låssylindrene.

På grunn av det frakoblede systemets natur er det viktig å forstå at de fysiske låsenes status på stedet og statusen til de logiske låsene kan være forskjellige i statusovergangsfasen. Bare når låsprogrammeringsstatusen er Programmert, har den fysiske låsen og den logiske låsen den ønskede, samsvarende konfigurasjonen. I alle andre statuser kan låsen ha oppgaver som venter. Dermed er Programmert-statusen alltid den ønskede statusen for låsene i systemet.

Når det gjelder programvaren, er det viktig å vite om den logiske låsen har en fysisk motpart eller ikke. Hvis den logiske låsen har et serienummer i programvaren, har den også en fysisk motpart. Hvis den logiske låsen ikke har noe serienummer i programvaren, er den bare en definisjon av en ny lås. Dermed viser ikke den logiske låsens programmeringsstatus om den logiske låsen har en fysisk motpart eller ikke.