Bla gjennom låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser informasjon om låser i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Låsene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Plassering – Denne kolonnen viser dør- eller romnummer på plantegningen der låsen befinner seg.
  • Plantegning – Denne kolonnen viser plantegningen der låsen befinner seg.
  • Lås til – Denne kolonnen inneholder en mer detaljert beskrivelse av døren eller rommet der låsen befinner seg.
  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen.
  • SerienummerSerienummer viser låsens serienummer. Hvis en lås har et serienummer i programvaren, har den også et fysisk motstykke. Denne informasjonen vises bare for låser som er programmert i systemet.
  • Programmeringsstatus – Denne kolonnen viser låsens eller nøkkelens programmeringsstatus. Mulige verdier er:
   • Programmert – Låsen er blitt programmert, og den fysiske låsen har de samme data som vist i iLOQ 5 Series Manager. Dette er den ønskede statusen for låsene i systemet.
   • Bestilt – Låsen er blitt bestilt. Det er laget programmeringsoppgave for låsen. Det er enten en oppgave for innledende programmering av en ny fysisk lås, eller en omgrammeringsoppgave for en eksisterende lås. Men låsprogrammeringen står på vent. En bruker med nok bruksrettigheter kan programmere låsen.
   • Overført til programmering – En låsprogrammeringsoppgave er blitt overført til Programmeringsnøkkel.
   • Under planlegging – Det er gjort endringer i informasjonen om en eksisterende lås, eller det lagt til en ny lås som ennå ikke er opprettet som en programmeringsoppgave (dvs, bestilt).
  • Låstype – Typen lås. Alternativene er:
   • S5 DIN. Låsen er en frakoblet S5 DIN-låssylinder som kan åpnes med K5S elektromekanisk nøkkel.

   • S5. S5-låsen kan være:

    • C5S oval låssylinder eller skaplåssylinder,
    • H5S hengelåser eller
    • F5S nøkkelsafesylindere

    som kan åpnes med en K5S elektromagnetisk nøkkel.

   • S50. Låsen er en S50-lås. Låsen kan være:

    • C50S ovale låssylindre
    • D50S DIN låssylindre
    • F50S nøkkelsafesylindere
    • G50S låssylindre
    • H50S hengelåser

    som kan åpnes med en S50-telefonnøkkel eller S50-nøkkelfob.

   • Online. Låsen kan være:

    • N501 4G-dørmodul eller
    • N502-dørmodul, N507 I/U-kort og en C5S låssylinder koblet til en N500 nettverksmodul

    som kan åpnes med en K5S elektromagnetisk nøkkel og S50-nøkkelfob.

    Hvis låstypen er Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre loggføringer automatisk.

  • Ufullstendig programmering – Denne statuskolonnen viser om statusen for programmeringen av låsen er uferdig eller ferdig.
  • Tidsprofiler – Denne statuskolonnen viser om låsen er begrenset eller ikke.
  • Betinget tilgang – Denne avkrysningsboksen angir om låsen er forbundet med en enhet som kontrollerer betinget tilgang.
  • Beskrivelse av den betingede tilgangen – En beskrivelse av den betingede tilgangen. Du kan for eksempel beskrive enheten som kontrollerer den betingede tilgangen.
  • Programmeringstype – Denne kolonnen viser den siste låsprogrammeringstypen. Mulige verdier er:
   • Normal – Den siste låsprogrammeringen har vært en endring i tilgangsrettighet eller tidsbegrensning.
   • Endring på blokkeringsliste – En nøkkel har vært eller vil bli lagt til eller fjernet fra blokkeringslisten.
   • Tilbakestill – Låsen vil bli tilbakestilt.
  • Redigeringsprogram – Denne kolonnen viser brukeren som endret låsprogrammets status sist.
  • Eiendom – Kolonnen viser eiendommen som låsen tilhører.
  • Sone – Denne kolonnen viser sonen som låsen tilhører.
  • Låsmodell – Denne kolonnen viser låsmodellen.
  • Beslag – Denne kolonnen viser type beslag.
  • Dørtype – Denne kolonnen viser dørtypen.
  • AtkomstretningAtkomstretning viser til retningen som låsen skal åpnes fra hvis døren er utstyrt med en dobbeltsidig lås.
  • Sylinderforlengelse – Denne kolonnen viser om låsen har en forlengelsesdel og dennes lengde. Forlengelsesdelen brukes til å forlenge låssylinderens lengde.
  • Dørtykkelse (mm) – Denne kolonnen viser dørtykkelsen. Dette kan være nødvendig informasjon for montering av døren.
  • Låsrammens dybde (mm) – Denne kolonnen viser dybden på låslegemet. Dette kan være nødvendig informasjon for montering av døren.
  • Åpningsretning – Denne kolonnen viser dørens slagretning.
  • Merke – Denne kolonnen viser låsens merke.
  • Merknad – Denne kolonnen inneholder tilleggsinformasjon om låsen.
  • Andre krav – Denne kolonnen viser andre krav relatert til låsen.
  • Antall adgangsrettigheter – Denne kolonnen viser antall adgangsrettigheter tilordnet låsen.
  • FastvareversjonFastvareversjon viser til låssylinderens fastvareversjon.
  • ProgramvareversjonProgramvareversjon viser til låssylinderens programvareversjon. Se også Hente programvareversjon for låsen.
  • Klokke installert – Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om det er en klokke installert på låsen eller ikke.
  • RTC-installasjonsdato – Denne kolonnen viser tidspunktet da klokkekretsen ble installert på låsen.
  • Sist redigert – Denne statuskolonnen viser når låsens programmeringsstatus sist ble endret.
  • Utendørs bruk – Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om låsen er egnet til utendørs bruk eller ikke.
  • Oppdatert blokkeringsliste – Denne kolonnen viser om låsen har en oppdatert blokkeringsliste eller ikke.
  • Samler hendelseslogg – Denne kolonnen angir om låsen samler hendelseslogger eller ikke.
  • HighSec – Denne kolonnen angir om låsemekanikken er laget av høysikkerhetsmaterialer eller ikke. Låsen må omprogrammeres for å endre denne innstillingen.

  Låsene i rutenettet har fargekoder på følgende måte:

  • Blå: Låsen er valgt.
  • Rosa: Låsen har en feilstatus. Se verktøytuppen ved å la musen sveve over raden.
  • Oransje: Låsen er definert som en onlinelås, men er ennå ikke koblet til en nettverksmodul.