Legge til låser

Du kan legge til låser i iLOQ-systemet på mange forskjellige måter. Med veiviseren Legg til lås kan du:

  • Legge til en ny lås.
  • Legge til en kopi av eksisterende lås.
  • Legge til kopier av valgte låser.

Videre kan du:

  • Legge til låser en etter en på plantegningen.
  • Importer låser fra Excel.