Legge til S5-låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til S5-låser i iLOQ-låsesystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de faktiske fysiske låsene for å legge låser til i iLOQ-låsesystemet. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske låsene i en senere fase.

Merk:

Når du kobler til en lås i fabrikkstatus, oppdager iLOQ Manager om det er en fastvareoppdatering tilgjengelig på serveren. I så fall vil iLOQ Manager automatisk hente og oppdatere fastvaren i låsen.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg Legg til lås.
  Veiviseren Legg til lås åpnes.
 3. Velg Legg til lås.
 4. Definer låsens innstillinger slik:
  • PlasseringPlassering viser til hvor låsen befinner seg på plantegningen. Hvis du legger til flere låser på samme tid, stiller du den første plasseringen inn slik at den slutter på et tall, f.eks. A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle plasseringsnumre slik:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • AtkomstretningAtkomstretning viser til retningen som låsen vil bli åpnet fra hvis døren er utstyrt med dobbeltsidig lås.

  • Lås tilLås til gir en mer detaljert beskrivelse av eller navn på rommet eller lokalene som låsen vil føre til.

   Hvis du legger til flere låser på samme tid, definerer du det første låseobjektet slik at det slutter på et tall, som f.eks. Leilighet A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle låseobjekter slik:

   • Leilighet A1
   • Leilighet A2
   • Leilighet A3
   • ...
  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen. Velg type fra rullegardinlisten, eller legg inn typen manuelt.

  • Sone – Velg sone for låsen.

  • Type lås – Velg S5 eller S5 DIN.

   S5-låsen kan være:

   • C5S oval låssylinder eller skaplåssylinder,
   • H5S hengelåser eller
   • F5S nøkkelsafesylindere

   som kan åpnes med en K5S elektromagnetisk nøkkel.

  • Klokke installert – Velg Klokke installert hvis det er en klokkekrets i låsen. Hvis den valgte Låssylinderen inneholder en klokke, vil Klokke installert bli valgt automatisk.

   Merk:

   Sammen med innledende programmering koble alltid RTC-enheten til tilkoblingskabelen på låsen. Koble deretter ikke RTC-enheten fra tilkoblingskabelen.

   Hvis du har koblet RTC-enheten fra tilkoblingskabelen, må du starte RTC-enheten på nytt. Du kan gjøre dette ved å sette i en programmeringsnøkkel koblet til programmeringskabelen til nøkkelsporet i låssylinderen. Utfør alltid denne prosedyren etter frakobling av RTC-enheten.

  • Låsen loggfører – Velg om låsen skal loggføre eller ikke.

  • Tillat API-tilgangsrettigheter – Kryss av Tillat API-tilgangsrettigheter for å tillate at Application Programming Interface (API) får tilgangsrettigheter for låsen. Når aktivert, leser låsen standard adgangsrettigheter i tillegg til API-adgangsrettigheter tildelt for nøkkelen. Se Adgangsrettigheter.

 5. Klikk på Neste.
 6. Skriv flere opplysninger etter behov.

  Feltene er:

  • DørtypeDørtype viser til den dørtypen som låsen blir montert på.
  • NøkkelhulldekselNøkkelhulldeksel viser til skjoldet som omgir nøkkelhullet på døren.
  • LåsmodellLåsmodell viser til låskassens modell.
  • SylinderforlengelseSylinderforlengelse viser til forlengelsen som vil bli lagt til den nye låsen.
  • Dørens tykkelse (mm)Dørens tykkelse angir tykkelsen på døren som låsen vil bli montert på.
  • Låsrammens dybde (mm)Låskroppens dybde (mm) viser dybden til låskassen.
  • ÅpningsretningÅpningsretning angir dørens åpningsretning.
  • Etikett – Låsens etikett.
  • Notat: Fritekstfelt for notater om låsen.
  • Annet utstyrAnnet utstyr viser til annet utstyr knyttet til låsen eller døren.
  • Betinget tilgang – Denne avkrysningsboksen angir om låsen er forbundet med en enhet som kontrollerer betinget tilgang.
  • Beskrivelse av den betingede tilgangen – En beskrivelse av den betingede tilgangen. Du kan for eksempel beskrive enheten som kontrollerer den betingede tilgangen.
 7. Klikk på Neste.
 8. Valgfritt: Velg eiendommen for låsen.
 9. Klikk på Neste.
 10. Velg tilgangsrettigheter for låsen.

  Standard tilgangsrettighet for låsen legges automatisk til.

  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tilgangsrettighet med nøkkeltastene slik:
   • – Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • – Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • – Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • – Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 11. Klikk på Neste.
 12. Klikk på Neste.
 13. Velg om du vil opprette en individuell tilgangsrettighet eller ikke.

  Vil du ha flere opplysninger, kan du se Adgangsrettigheter.

 14. Klikk på Neste.
 15. Velg hvor mange låser det skal opprettes.
 16. Klikk på Neste.
 17. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er:

  • Låser under planlegging – Velg Låser under planlegging hvis du vil la låsen være under planlegging og fortsette å planlegge låsesystemet uten for eksempel å programmere fysiske låser.

  • Bestille låser – Velg Bestille låser hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, men vil programmere låsen senere.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bestille låser.

  • Bestille og programmere låser – Velg Bestille og programmere låser:
   • Hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, og du vil programmere låsen med en gang.
   • For låser som ennå ikke er installert i lokalene.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Programmering av lås.

  • Bestill og overfør til programmeringsnøkkel: Velg Bestill og overfør til programmeringnøkkel hvis du distribuerer en montert lås og vil programmere den ved å koble programmeringsnøkkelen fra datamaskinen og ta den til låsen for distribuering. Du kan bare gjøre dette en lås av gangen.

 18. Klikk på Neste.
 19. Et sammendragsvindu vises.