Legge til en ny lås

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til låser i iLOQ-låsesystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de faktiske fysiske låsene for å legge låser til i iLOQ-låsesystemet. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske låsene i en senere fase.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg Legg til lås.
  Veiviseren Legg til lås åpnes.
 3. Velg Legg til lås.
 4. Definer låsens innstillinger slik:
  • PlasseringPlassering viser til hvor låsen befinner seg på plantegningen. Hvis du legger til flere låser på samme tid, stiller du den første plasseringen inn slik at den slutter på et tall, f.eks. A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle plasseringsnumre slik:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • AtkomstretningAtkomstretning viser til retningen som låsen vil bli åpnet fra hvis døren er utstyrt med dobbeltsidig lås.

  • Lås tilLås til gir en mer detaljert beskrivelse av eller navn på rommet eller lokalene som låsen vil føre til.

   Hvis du legger til flere låser på samme tid, definerer du det første låseobjektet slik at det slutter på et tall, som f.eks. Leilighet A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle låseobjekter slik:

   • Leilighet A1
   • Leilighet A2
   • Leilighet A3
   • ...
  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen. Velg type fra rullegardinlisten, eller legg inn typen manuelt.

  • Sone — Velg sone for låsen.

  • Låstype — Velg om Låstypen er:

   • D5 normal, låsen er en lås uten nettilknytning.

   • S5, låsen er en S5-lås.

   • S5 Online, låsen er en S5 nettlås koblet til en nettverksmodul.

    Hvis låstypen er S5 Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre loggføringer automatisk.

   • S50 normal, låsen er en nettbasert S50-lås.

  • Låsen loggfører — Velg om låsen skal loggføre eller ikke.

  • Klokke installert — Velg Klokke installert hvis det er en klokkekrets i låsen. Hvis den valgte Låssylinderen inneholder en klokke, vil Klokke installert bli valgt automatisk.

 5. Velg Neste.
 6. Skriv flere opplysninger etter behov.

  Feltene er:

  • DørtypeDørtype viser til den dørtypen som låsen blir montert på.
  • NøkkelhulldekselNøkkelhulldeksel viser til skjoldet som omgir nøkkelhullet på døren.
  • LåsmodellLåsmodell viser til låskassens modell.
  • SylinderforlengelseSylinderforlengelse viser til forlengelsen som vil bli lagt til den nye låsen.
  • Dørens tykkelse (mm)Dørens tykkelse angir tykkelsen på døren som låsen vil bli montert på.
  • Låsrammens dybde (mm)Låskroppens dybde (mm) viser dybden til låskassen.
  • ÅpningsretningÅpningsretning angir dørens åpningsretning.
  • Etikett — Låsens etikett.
  • Annet utstyrAnnet utstyr viser til annet utstyr knyttet til låsen eller døren.
  • Betinget tilgang — Denne avkrysningsboksen angir om låsen er forbundet med en enhet som kontrollerer betinget tilgang.
  • Beskrivelse av betinget tilgang — Legg en beskrivelse av den betingede tilgangen til i dette feltet. Du kan for eksempel beskrive enheten som kontrollerer den betingede tilgangen.
 7. Velg Neste.
 8. Velg tilgangsrettigheter for låsen.

  Standard tilgangsrettighet for låsen legges automatisk til.

  1. Velg den ønskede tilgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tilgangsrettighet med nøkkeltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 9. Valgfritt: Velg tidsprofiler:
  • Ikke tidsbegrenset — Hvis du velger dette alternativet, overser låsen alle tidsprofiler på nøklene. Med andre ord, nøklene fungerer 24/7 selv om de har en tidsprofil.

  • Bruk alle tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen alle tidsprofiler på nøkler.

  • Bruk valgte tidsprofiler — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen bare de valgte tidsprofilene på nøkler. Hvis de valgte tidsprofilene ikke svarer til nøkkelens tidsprofiler, fungerer nøkkelen hele tiden.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Du kan se innholdet i en fast tidsprofil i området til høyre ved å velge profilen med musen. Redigerbart innhold i tidsprofilen vises ikke, da det kan være modifisert spesifikt for nøkkelen.

  Uansett hva du velger, bruker låsen alltid start- og sluttdato med tidspunkter for nøkkelens gyldighet.

 10. Velg Neste.
 11. Velg om du vil opprette en individuell tilgangsrettighet eller ikke.

  Vil du ha flere opplysninger, kan du se Tilgangsrettigheter.

 12. Velg hvor mange låser det skal opprettes.
 13. Velg Neste.
 14. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er:

  • Låser under planlegging — Velg Låser under planlegging hvis du vil la låsen være under planlegging og fortsette å planlegge låsesystemet uten for eksempel å programmere fysiske låser.

  • Bestille låser — Velg Bestille låser hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, men vil programmere låsen senere.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bestille låser.

  • Bestille og programmere låser — Velg Bestille og programmere låser:
   • Hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, og du vil programmere låsen med en gang.
   • For låser som ennå ikke er installert i lokalene.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Programmering av lås.

  • Bestille og overføre oppgaver til programmerer — Velg Bestille og overføre oppgaver til programmerer hvis du distribuerer en montert lås og vil programmere den ved å koble programmeringstokenet fra datamaskinen og ta det med til låsen som skal distribueres. Du kan bare gjøre dette en lås av gangen.

 15. Velg Neste.
 16. Det vises en kort beskrivelse.
 17. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.