Programmering av lås

Dette avsnittet beskriver hvordan du programmerer låser i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg kun låsen som skal programmeres.

  Den valgte låsen må ha statusen Bestilt eller Overført til programmering. Hvis låsen har statusen Under planlegging, må du bestille låsen først. Se Bestille låser.

 3. Høyreklikk for å velge Programmer lås.

  Veiviseren Programmering av låser åpnes.

 4. Velg Programmer låser.
 5. Det vises en liste med låser som skal programmeres:.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg Programmer låser.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Det vises et statusskjermbilde der du ser låsen som er den neste i programmeringskøen.
  Figur 1. Programmere statusskjermbilde
  Statusskjermbilde for programmering
 12. Enten:
  • Stikk programmeringskabelen inn i S5-låsen du ba om.
  • Plasser den bestilte S50-låsen mot programmeringsadapteren eller programmeringsnøkkelen.
 13. Følg instruksjonene på programmeringsstatusens skjermbilde.
 14. Et sammendragsvindu vises.
 15. Klikk på Lukk.
 16. De programmerte låsene vises i låsenes rutenettvisning i statusen Programmert.