Redigere låstilgangsrettighetene

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låsens tilgangsrettigheter og tidsbegrensninger på iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg den ønskede låsen.
  Merk:

  Du kan bare velge låser av samme type, dvs. S5 eller S50.

 3. Høyreklikk for å velge Redigere tilgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger tilgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Rediger tilgangsrettigheter for låsen.
 5. Velg tilgangsrettighet(er) for låsen.
  • – Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • – Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • – Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • – Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Klikk på Neste.
 8. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er avhengig av låstypen og programmeringsstatusen. Alternativene er:

 9. Klikk på Neste.
 10. Et sammendragsvindu vises.