Redigere låsens tidsprofiler

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låsens tidsprofiler i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg den ønskede låsen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere tidsprofiler.
  Veiviseren Rediger låsens tidsprofiler åpnes.
 4. Velg Redigere tidsprofiler.
 5. Du kan velge:
  • Ikke tidsbegrenset — Hvis du velger dette alternativet, overser låsen alle tidsprofiler på nøklene. Med andre ord, nøklene fungerer 24/7 selv om de har en tidsprofil.

  • Bruk alle tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen alle tidsprofiler på nøkler.

  • Bruk valgte tidsprofiler — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen bare de valgte tidsprofilene på nøkler. Hvis de valgte tidsprofilene ikke svarer til nøkkelens tidsprofiler, fungerer nøkkelen hele tiden.

   • – Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • – Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • – Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • – Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.

   Når du har valgt en tidsprofil, klikker du på den for å se flere opplysninger om tidsprofilen i en visning på høyre side.

  Uansett hva du velger, bruker låsen alltid start- og sluttdato med tidspunkter for nøkkelens gyldighet.

 6. Klikk på Neste.
 7. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er avhengig av låstypen og programmeringsstatusen. Alternativene er:

 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.