Vise låsegenskapene

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til låser i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Låsene vises i rutenettvisningen. Vil du ha mer informasjon om en individuell lås, dobbeltklikker du på låsen for å åpne låsspesifikke detaljopplysninger.
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis tilsiktet situasjon – Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for objektet.
  • Vis gjeldende situasjon – Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er i øyeblikket.

  Låsspesifikke detaljopplysninger er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte låsen. Kolonnene er:

   • Plassering – Denne kolonnen viser dør- eller romnummer på plantegningen der låsen befinner seg.
   • Plantegning – Denne kolonnen viser plantegningen der låsen befinner seg.
   • Lås til – Denne kolonnen inneholder en mer detaljert beskrivelse av døren eller rommet der låsen befinner seg.
   • SerienummerSerienummer viser låsens serienummer. Hvis en lås har et serienummer i programvaren, har den også et fysisk motstykke. Denne informasjonen vises bare for låser som er programmert i systemet.
   • Merknad – Denne kolonnen inneholder tilleggsinformasjon om låsen.
   • Antall adgangsrettigheter – Denne kolonnen viser antall adgangsrettigheter tilordnet låsen.
   • Tidsprofiler – Denne statuskolonnen viser om låsen er begrenset eller ikke.
   • Sommer- og vintertid — Denne kolonnen angir om låsen har mottatt en sommertidspakke, og i så fall, pakkeversjon og gyldighetsperiode. Verdien kan eventuelt være Ikke rapportert, som angir at låsen ikke har mottatt sommertidspakken.
  • Nøkler — Kategorien Nøkler viser en liste med nøkler som kan åpne låsen. Nøkkelkolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom nøkler.
  • Tilgangsrettigheter — Kategorien Tilgangsrettigheter viser informasjon om tilgangsrettigheter låsen har. Kolonnene er:
   • Tilgangsrettighet — Denne kolonnen viser navnet på tilgangsrettigheten.
   • Beskrivelse — Denne kolonnen viser beskrivelsen av tilgangsrettigheten.
   • Status — Trafikklysikonet i denne kolonnen viser om tilgangsrettigheten er på blokkeringslisten eller ikke. Fargekodene er:
    • Grønn — Tilgangsrettigheten er ikke på blokkeringslisten.
    • Rød — Tilgangsrettigheten er på blokkeringslisten.
   • Eiendom — kolonnen viser eiendommen som tilgangsrettigheten tilhører.
   • Sone — Denne kolonnen viser sonen som tilgangsrettigheten tilhører.
   • Standard tilgangsrettighet — Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om tilgangsrettigheten er standard tilgangsrettighet eller ikke.
   • Type – Adgangsrettighetstypen, dvs. en standard- eller API-adgangsrettighet.
  • Tidsprofiler — Kategorien Tidsprofiler viser informasjon om tidsprofiler låsen har. Alternativene er:
   • Ikke tidsbegrenset — Låsen er ikke tidsbegrenset.
   • Bruk alle tidsprofiler på en nøkkelApply all — Låsen bruker alle tidsprofiler på en nøkkel.
   • Bruk valgte tidsprofiler – Låsen bruker bare de valgte tidsprofilene på en nøkkel.
  • Låsens blokkeringsliste — Kategorien Låsens blokkeringsliste viser informasjon om låsens blokkeringsliste. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom blokkeringslisten.
  • Personer med tilgang — Kategorien Personer med tilgang viser informasjon om personene som har tilgang til låsen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom personer.
  • Hendelser i hendelsesloggen — Kategorien Hendelser i hendelsesloggen viser informasjon i låsens hendelseslog. Kolonnene er:

   • Låsteller: Denne kolonnen viser et unikt kumulativt hendelsesnummer.
   • Overgangsdato: Denne kolonnen viser hendelsens tidsstempel.
   • Nøkkel — Navnet på nøkkelen knyttet til posteringen i hendelsesloggen.
   • Stempel — Stempelet til nøkkelen relatert til posteringen i hendelsesloggen.
   • Nøkkeltype — Typen nøkkel knyttet til posteringen i hendelsesloggen.
   • Person — Navnet på personen knyttet til nøkkelen relatert til posteringen i hendelsesloggen.
   • Type: Denne kolonnen viser hendelsestypen, som f.eks. nøkkeltilgang, nøkkeltilgang forbudt, programmering av en lås og så videre.
   • Informasjon — Denne kolonnen viser en beskrivelse av hendelsen. Hvis for eksempel Type data i hendelseslogg er Nøkkeltilgang forbudt, ville denne kolonnen innehold årsaken til å hindre tilgangen. Årsaken kan for eksempel være ugyldig nøkkeltidspunkt.
   • Feilkode: Feilkoden relatert til oppføringen i hendelsesloggen.
   • API-nøkkelbrikke: Dette feltet brukes når låsadgang må knyttes til for eksempel servicebilletter i et annet informasjonssystem.
  • Kalendere — Kategorien Kalendere viser informasjon på låskalendrene.

  • Kalendere — Kategorien Kalendere viser informasjon på låskalendrene. Hvis du klikker på pluss-tegnet ved siden av en historikkrad, kan du se mer detaljerte opplysninger. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bla gjennom låser.

  • Programmeringstelefoner — Kategorien Programmeringstelefoner viser informasjon om telefoner som velges som programmeringstelefoner i forbindelse med S50-låser.

 3. Klikk på Lukk for å avslutte.