Bla gjennom blokkeringslisten

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom blokkeringslisten i iLOQ 5 Series Manager.

Blokkeringslistens status kan være:

 • Bestilt — Blokkeringslisten er blitt bestilt og rulles ut i feltet.

 • Under planlegging — Blokklisten er ennå ikke bestilt. Du kan se de planlagte endringene i kolonnen Endre.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom blokkeringsliste.

 2. Elementene på blokkeringslisten vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Navn — Denne kolonnen viser navnet på elementet på blokkeringslisten, vanligvis nøkkelen.

  • Merke — Denne kolonnen viser nøkkelens merke.

  • Navn på personen — Denne kolonnen viser navnet til nøkkeleieren på blokklisten.

  • Dato lagt til — Denne kolonnen viser datoen da elementet ble lagt til på blokkeringslisten.

  • Endring — Denne kolonnen viser de planlagte endringene på blokkeringslisten.

  • Nøkkeltype — Denne kolonnen viser nøkkeltypen. Alternativene er:

   • Telefon: Nøkkelen er en telefonnøkkel.

   • Nøkkelfob: Nøkkelen er en nøkkelfob.

   • S5: Nøkkelen er en S5-nøkkel.