Innhold i programmeringsnøkler

Du kan overføre flere nøkkel- eller låsprogrammeringsoppgaver til programmeringsnøkkelen. En oppgave forbruker en lageradresse. Antall oppgaver du kan overføre til en programmeringsnøkkel, er avhengig av antall låshendelseslogger i programmeringsnøkkelminnet.