Slette plantegninger

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter plantegninger i iLOQ-systemet.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Se plantegninger.

  2. Åpne plantegningen som skal slettes.
  3. Velg Plantegning > Slett plantegning.
  4. Velg Slett.