Arbeide med plantegninger

Dette avsnittet beskriver hvordan du arbeider med plantegninger i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Plantegninger.
 2. Velg en plantegning ved å klikke på plantegningens navn på listen med plantegninger i nederste høyre hjørne av skjermen.
 3. Følgende verktøy er tilgjengelige på plantegningens verktøylinje:
  • — Hvis du trykker på denne knappen, får du ulike plantegningsalternativer. Alternativene er:

   • Endre navn — Hvis du trykker på denne knappen, kan du endre navn på plantegningen.

   • Slett plantegning — Hvis du trykker på denne knappen, kan du slette plantegningen.

  • — Hvis du trykker på denne knappen, får du ulike zoomalternativer. Alternativene er:

   • Zoom 100 % — Hvis du trykker på denne knappen, vises plantegningen i opprinnelig størrelse.

   • Zoom inn — Hvis du trykker på denne knappen, forstørres plantegningen. Du kan også zoome visningen med musehjulet. Du kan flytte den zoomede plantegningen på skjermen ved å holde den høyre museknappen trykket inn og ved å flytte planen med musen.

   • Zoom ut — Hvis du trykker på denne knappen, reduseres plantegningen. Du kan også zoome visningen med musehjulet.

   • Tilpass dokument — Hvis du trykker på denne knappen, forstørres plantegningen for å fylle visningsfeltet.

   • Zoom område — Hvis du trykker på denne knappen, kan du velge et område på plantegningen og det valgte området zoomes slik at det passer til vindusbredden.

  • — Bruk denne rullegardinlisten til å velge størrelsen på låsens symboler på plantegningen.

  • — Hvis du velger denne knappen, vil musens markør standardmessig flytte låsen når du klikker på låsen på plantegningen.

  • — Hvis du trykker på denne knappen, kan du omskalere låsens topologi for å avpasse den til en utskiftet plantegning som har en annen størrelse enn den opprinnelige plantegningen. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Håndtering av omskalerte plantegninger.

  • — Bruk denne rullegardinlisten til å skrive ut plantegningen og låsene på den. Alternativene er:

   • Skriv ut PDF — Velg Skriv ut PDF for å skrive ut en PDF-versjon av plantegningen.

   • Skriv ut JPEG — Velg Skriv ut JPEG for å skrive ut en JPEG-versjon av plantegningen.

   • Skriv ut område — Velg Skriv ut område for å skrive ut det valgte området og alle låsene på det.

   • Kopier til utklippstavle — Velg Kopier til utklippstavle for å kopiere hele plantegningen og alle låsene på den til utklippstavlen.

   • Kopier område til utklippstavle — Velg Kopier område til utklippstavle for å kopiere det valgte området og alle låsene på det til utklippstavlen.

  Merk:

  Vil du se flere alternativer, kan du høyreklikke på plantegningen med musen.