Arbeide med aktiveringspunkter for nøkkelprogrammerings

Dette avsnittet beskriver hvordan du kan administrere nøkler eksternt gjennom et aktiveringspunkt for nøkkelprogrammering.