Redigere informasjon om låssystem

Dette kapittelet forklarer hvordan du redigerer grunnleggende informasjon om låssystemet, innstillinger og rapporter i iLOQ 5 Series Manager.