Redigere låssystemets rapporttekster

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer standard rapporttekster i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

 2. Velg Rapporttekster i området Visninger.
 3. Velg den ønskede rapporten på rullegardinmenyen Rapport.
 4. Velg det ønskede rapportspråket ved å klikke på det relevante flaggikonet.
 5. Rapportteksten åpnes i redigeringsvisningen.
 6. Rediger rapportteksten.

  Redigeringsprogrammets kontroller vil være velkjente fra andre tekstredigeringsprogrammer.

  Du kan bruke låssystemets spesifikke variabler i teksten ved å klikke på knappen Legg til feltfield.

  Variablene legger dynamisk til informasjon fra systemet til stedet der variabelen benyttes. Variablene er som følger:

  • Låssystemets navn — Denne variabelen legger til låssystemets navn i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!LGDescription].
  • Navn på låssystem og eiendom — Denne variabelen legger til i rapporten låssystemets navn og navnet på eiendommen som nøkkelen tilhører. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som[!LGDescriptionAndRealEstate].
  • Navnet på personen — Denne variabelen viser navnet på personen relatert til nøkkelen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!PersonName].
  • Navnet på personen og ID — Denne variabelen legger til navnet og ID-nummeret til personen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!PersonNameAndPersonCode].
  • Selskap/avdeling — Denne variabelen legger til navnet på selskapet/avdelingen som personen tilhører, i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!CompanyName].
  • Pålogget bruker — Denne variabelen legger til navnet på den påloggede brukeren i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!UserName].
  • Beskrivelse av nøkkelen — Denne variabelen legger til beskrivelse av nøkkelen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Description].
  • Nøkkelmerke — Denne variabelen legger til merket til nøkkelen i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Stamp].
  • Nøkkelens RFID-brikkenummer — Denne variabelen legger til nøkkelens RFID-brikkenummer i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!TagKey].
  • Rom_ID — Denne variabelen legger til nøkkelens serienummer i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Rom_ID].
  • Dato — Denne variabelen legger den aktuelle datoen til i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!Date]
  • Nøkkelens PIN-kode — Denne variabelen legger til nøkkelens PIN-kode i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!AccessCode].
  • Signatur — Denne variabelen legger til et felt for et bilde av en digital signatur i rapporten. I redigeringsprogrammet for rapporten presenteres denne variabelen som [!SignatureImage].
 7. Mens du redigerer, kan du trykke på knappen Avbryt for å angre på ulagrede endringer. Hvis du ikke er tilfreds med endringene du har lagret i rapporten, kan du når som helst trykke på Tilbakestill rapport til standard for å gjenopprette standardrapporten.
 8. Velg Lagre og lukk.