Personroller

Dette avsnittet gir en innføring i personroller.

En personrolle er en profil som består av et antall tilgangsrettigheter. Personroller er en måte å administrere kombinasjonen av personer og tilgangsrettigheter på i et stort låssystem i iLOQ 5 Series Manager.

For eksempel kan en annen bruker eller en API legge til nye personer med roller. En annen bruker kan legge til en nøkkel til personen, og systemet foreslår tilgangsrettighetene basert på personens rolle. På denne måten behøver ikke brukeren som legger til nøkkelen å huske eller ikke engang å vite tilgangsrettighetene som må gis for den nye nøkkelen.

Merk:

Hvis tilgangsrettighetene for personrollen endres, arver ikke eksisterende nøkler automatisk de endrede tilgangsrettighetene.