Håndtering av omskalerte plantegninger

Dette avsnittet beskriver hvordan du omskalerer låsens topologi slik at den svarer til en utskiftet plantegning som har en annen størrelse enn den opprinnelige plantegningen.

Når du skifter ut en plantegning med en annen plantegning, vil låsene ikke automatisk bli plassert på de tilsvarende stedene på den nye plantegningen, selv om deres relasjon til hver andre fortsatt er den samme. Du kan imidlertid omskalere låsens topologi slik at den stemmer med den nye plantegningen.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Plantegninger.
  2. Velg den nye plantegningen.
  3. Klikk på knappen Flytt alle.
  4. Velg Start.
  5. Velg en lås nær øverste høyre hjørne på plantegningen og dra den til rett posisjon på plantegningen.
  6. Velg Fortsett.
  7. Velg en lås nær nederste venstre hjørne på plantegningen og dra den til rett posisjon på plantegningen.
  8. De andre låsene omplasseres automatisk til sine rette posisjoner.