Administrere innhold i programmeringsnøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du administrerer innhold i programmeringsnøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Du kan bare overføre omprogrammeringsoppgaver for S5-låser som allerede tilhører systemet. Du kan ikke overføre innledende programmeringsoppgaver for låser til programmeringsnøkkelen.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Administrer programmererinnhold.

 2. Veiviseren Administrer programmererinnhold åpnes.
 3. Velg Administrer programmererinnhold.
 4. Velg oppgavene som skal legges til i eller fjernes fra programmeringsnøkkelen.
  • – Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • – Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • – Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • – Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 5. Klikk på Neste.
 6. Et sammendragsvindu vises.
 7. Velg Skriv utprogrammererens arbeidsliste hvis du vil ha en utskrift av arbeidslisten.
 8. Klikk på Lukk.