Programmering av lås

Det er tre programmeringsscenarier for låser:

  • Du kan programmere en eller flere nøkler som du har for hånden, ved å bruke en nettbasert iLOQ 5 Series Manager og programmeringsnøkkelen. Du kan utføre denne prosedyren for nye låser i fabrikktilstand, eller omprogrammere allerede programmerte låser.

    Hvis dette er tilfelle, kan du se Programmering av lås.

  • Hvis du vil omprogrammere S5-låser, kan du overføre en eller flere frakoblede programmeringsoppgaver fra iLOQ 5 Series Manager til programmeringsnøkkelen, koble programmeringsnøkkelen fra datamaskinen og programmere låsene på stedet. Du kan bare bruke denne fremgangsmåten for en eksisterende lås. Når programmeringsoppgaven er utført, kobler du programmeringsnøkkelen til datamaskinen med iLOQ 5 Series Manager åpent, og henter svarmeldinger fra programmeringsnøkkelen.

    Hvis dette er tilfelle, kan du se Administrere innhold i programmeringsnøkler.

  • Du kan fjernomprogrammere S5-låser koblet til en nettverksmodul. Du kan bare bruke denne fremgangsmåten for en eksisterende lås.

    Hvis dette er tilfelle, kan du se Bestille låser.