Redigere låsinnstillingene

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låsens innstillinger i iLOQ 5 Series Manager.

Du kan redigere disse innstillingene:

 • Samler låsen hendelseslogger eller ikke.

 • Godtar låsen tilgangsrettigheter av API-typen eller ikke.

  Merk:

  APIs tilgangsrettigheter må aktiveres i systemet for at dette alternativet skal være tilgjengelig.

 • Krever låsen serverautentifisering fra nøkkelen eller ikke. Kravet til serverautentifisering kan defineres som spesifikk for tilgangsrettighetstypen, det vil si om kravet er gyldig for standard eller API-tilgangsrettigheter eller begge deler.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg den ønskede låsen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere tilgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger tilgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Rediger låsinnstillinger og tilgangsrettigheter.
 5. Velg:
  • Lås samler hendelseslogger — Samler låsen hendelseslogger eller ikke.

  • Tillat API-tilgangsrettigheter — Godtar låsen tilgangsrettigheter av API-typen eller ikke.

  • Nettbasert autentifisering krevet — Krever låsen serverautentifisering fra nøkkelen eller ikke.

   Dette alternativet er bare tilgjengelig for S50-låser og -nøkler.

   Hvis du velger dette alternativet, vises det to nye alternativer. Du kan velge et av dem, eller begge alternativer.

   • For nøkler med standard tilgangsrettigheter — Velg dette alternativet for å kreve nettbasert autentifisering fra nøkler med standard tilgangsrettigheter.

   • For nøkler med API-tilgangsrettigheter — Velg dette alternativet for å kreve nettbasert autentifisering fra nøkler med API-tilgangsrettigheter.

 6. Klikk på Neste.
 7. Hvis du også vil redigere tilgangsrettigheter, må du redigere dem på dette trinnet.
 8. Klikk på Neste.
 9. Hvis du også vil redigere tidsprofiler, må du redigere dem på dette trinnet.
 10. Klikk på Neste.
 11. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er avhengig av låstypen og låsprogrammeringsstatusen. Alternativene er:

  • Bestill og send — Velg Bestill og send hvis du vil opprette programmeringsoppgavene og overføre dem til nøkler, og la nøklene utføre programmeringen når nøkkelen brukes på låsen.

   Hvis du velger dette alternativet, vil låsen gå over til statusen Bestilt. Dette betyr at programmeringspakken for låser er blitt sendt til standard programmeringstelefon(er). Låsene går over til statusen Utstedt til programmering når telefonen svarer til serveren at den har mottatt pakken. Når til sist telefonen har besøkt låsen og programmert den, går låsen over til statusen Programmert.

   Merk:

   Visningen Bla gjennom låser blir ikke oppdatert automatisk, men du må trykke på knappen Oppdater for å se visningen for å se endringene i låsens programmeringsstatus.

  • Bestille låser — Velg Bestille låser hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, men vil programmere låsen senere.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bestille låser.

  • Bestill og overfør til programmeringsnøkkel: Velg Bestill og overfør til programmeringnøkkel hvis du distribuerer en montert lås og vil programmere den ved å koble programmeringsnøkkelen fra datamaskinen og ta den til låsen for distribuering. Du kan bare gjøre dette en lås av gangen.

 12. Klikk på Neste.
 13. Et sammendragsvindu vises.