Bla gjennom nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser informasjon om nøkkelen i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Nøklene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Nøkkelens navn – Nøkkelens navn.

  • Etikett – Nøkkelens etikett.

  • Personens navn – Navnet til personen som nøkkelen er tilordnet.

  • Selskap/Avdeling – Selskapets eller avdelingens informasjon om personen som nøkkelen er tilknyttet.

  • Dato for overrekkelse – Datoen da nøkkelen ble overrakt personen.

   For en nøkkelfob viser denne kolonnen datoen da nøkkelen ble overrakt personen. For en telefonnøkkel viser denne kolonnen datoen da nøkkelen ble mottatt av telefonen.

  • Programmeringsstatus – Nøkkelens programmeringsstatus. Mulige verdier er:

   • Programmert – Nøkkelen er blitt programmert og den fysiske nøkkelen har de samme data som vist i iLOQ 5 Series Manager. Dette er den ønskede statusen for nøklene i systemet.

   • Bestilt – Nøkkelen er bestilt. Det er opprettet en nøkkelprogrammeringsoppgave for nøkkelen. Det er enten en oppgave for førstegangsprogrammering av en ny fysisk nøkkel, eller en omprogrammeringsoppgave for en eksisterende nøkkel. Nøkkelprogrammeringen er imidlertid uavsluttet.

   • Overført til programmering – En nøkkelprogrammeringsoppgave er overført til programmereren eller til en annen nøkkelfob.

   • Planlagt for programmering

    • For en telefonnøkkel har telefonen hentet programmeringsoppgaven fra serveren, men har ennå ikke svart at oppgaven er programmert.
    • For en fysisk nøkkel har Net Bridge eller iLOQ 5 Series Manager hentet programmeringsoppgaven fra serveren, men de har ennå ikke svart at oppgaven er blitt programmert.
   • Under planlegging – Det er gjort noen endringer for en eksisterende nøkkel, eller det er lagt til en ny nøkkel, men ennå ikke opprettet som en programmeringsoppgave (det vil si bestilt).

  • Ufullstendig programmering – Denne statuskolonnen viser om programmeringen av nøkkelen er ufullstendig eller fullstendig.

  • På blokklisten – Dette statusfeltet viser om nøkkelen er blokklistet eller ikke.

  • Versjon nr. – Blokkeringslistens versjonsnummer.

  • Utløpt – Dette feltet viser om den planlagte returdatoen for nøkkelen er passert eller ikke.

  • Redaktør – Brukeren som sist endret nøkkelprogrammeringsstatusen.

  • Antall tilgangsrettigheter – Dette feltet viser hvor mange tilgangsrettigheter er tilordnet nøkkelen.

  • Utløpsdato – Dette feltet viser den planlagte returdatoen for nøkkelen.

  • Sist redigert – Dette feltet viser når nøkkelens programmeringsstatus sist ble endret.

  • ROM_ID – Dette feltet viser nøkkelens serienummer. Denne informasjonen vises bare for nøkler som er programmert i systemet.

  • Antall tidsprofiler – Denne kolonnen viser antall tidsprofiler tilordnet nøkkelen.

  • Startdato – Denne kolonnen viser datoen en tidsbegrenset nøkkel blir gyldig på.

  • Sluttdato – Denne kolonnen viser den siste gyldighetsdatoen for en tidsbegrenset nøkkel.

  • Eiendom – Denne kolonnen viser eiendommen som nøkkelen tilhører.

  • Fotnoter – Flere opplysninger om nøkkelen.

  • ProgramvareversjonProgramvareversjon viser til nøkkelens programvareversjon. Se også Hente programvareversjon for nøkkelen.

  • NøkkeltypeNøkkeltype viser til typen nøkkel.

  • FastvareversjonFastvareversjon viser til nøkkelens fastvareversjon.