Hente hendelseslogger fra nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du henter hendelseslogger fra nøkler.