Nøkkelens hovedsone

Hver nøkkel i systemet har en nøkkelspesifikk hovedsone. Nøkkelen bærer blokkeringslisten for hovedsonen som er valgt for nøkkelen. På grunn av dette kan nøkkelen distribuere blokkeringslisten for frakoblede låser i sonen definert som nøkkelens hovedsone.

Hvis du vil endre nøkkelens hovedsone, må du først returnere og tømme nøkkelen.