Automatisk nøkkelfornyelse

En automatisk fornyet nøkkel er en nøkkel som har sluttdato og -klokkeslett som kan fornyes automatisk av systemet, etter at brukeren har definert innstillinger for fornyelsesperiode.

Med disse innstillingene definerer du fornyelsesperioden når nøkkelen kan oppdateres til å få neste gyldighetsperiode, før sluttiden for nøkkelen nås.

For eksempel hvis du har definert at

  • Automatisk fornyelse er i bruk.
  • Ny utløpsdato er tilgjengelig tre timer før utløpsdatoen for gjeldende periode.
  • Fornyelsesperiode gjentas hver uke.
  • Fornyelses slutter på valgt dato og klokkeslett.

Hvis for eksempel nøkkelens sluttid er torsdag kl. 11 og du oppdaterer nøkkelen torsdag kl. 8 eller senere, men før kl. 11, utsettes sluttdatoen til torsdag neste uke.