Hente programvareversjon for nøkkelen

Dette avsnittet beskriver hvordan du henter programvareversjonen for nøkkelen til iLOQ Manager.

Når du tar i bruk en ny nøkkel, finnes informasjon om programvareversjonen i iLOQ Manager. Hvis imidlertid programvaren for nøkkelen er oppdatert etter dette, får ikke iLOQ Manager automatisk denne informasjonen. Med denne prosedyren kan du hente programvareversjonen for nøkkelen til iLOQ Manager.

Gå frem slik.

  1. Hent hendelsesloggen for nøkkelen.
  2. Programvareversjonen for nøkkelen er hentet til iLOQ Manager,

    Se Bla gjennom nøkler. Programvareversjonen finnes i kolonnen Programvareversjon.