Programmeringsnøkler

Det er to scenarioer for nøkkelprogrammering:

  • Du kan programmere en eller flere nøkler som du har for hånden, ved å bruke en nettbasert iLOQ 5 Series Manager og programmeringsnøkkelen. Du kan utføre denne fremgangsmåten for en ny eller en eksisterende nøkkel.

    Hvis dette er tilfelle, kan du se Programmere S5-nøkler og S50-nøkkelfober.

  • Du kan programmere nøkler eksternt ved hjelp av et aktiveringspunkt for nøkkelprogrammering. Du kan bare bruke denne fremgangsmåten for en eksisterende nøkkel.

    Hvis dette er tilfelle, kan du se Bestille S5-nøkler og S50-nøkkelfober.