Sende en administrativ melding til S50-telefonnøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du sender en administrativ melding til en telefonnøkkel.

Personene kan se administrative meldinger med mindre de har blokkert beskjeder fra appen i operativsystemets innstillinger.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg den ønskede nøkkelen.
 3. Høyreklikk for å velge Send til nøkkel > Melding.

  Veiviseren Send til telefonnøkkel åpnes.

 4. Velg Send melding.
 5. Bekreft valg av telefonnøkkel.
 6. Klikk på Neste.
 7. Skriv meldingen.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.