Aktivere en eksisterende telefonnøkkel på nytt

Dette avsnittet beskriver hva du skal gjøre når en allerede programmert telefonnøkkel må aktiveres på nytt.

Dette kan skje når:

 • Brukeren har en ny telefon.

 • Brukeren har fjernet applikasjonsdata fra telefonen.

 • Brukeren har avinstallert telefonappen.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg den ønskede nøkkelen.
 3. Høyreklikk for å velge Send til nøkkel > Registreringsforespørsel.

  Veiviseren Send til telefonnøkkel åpnes.

 4. Velg Send registreringsmelding.
 5. Velg telefonen som nøkkelens registreringsmelding skal sendes til.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg hvor du skal sende meldingen om registrering av nøkkelen:
  • Send meldingen om registrering av nøkkelen til gjeldende telefonnummer.

  • Send meldingen om registrering av nøkkelen til et annet telefonnummer.

  • I stedet for sende registreringsmeldingen via SMS, er det også mulig å sende registreringsmeldingen til en telefon via e-post.

 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.