Vise låsegenskapene

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til nøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Nøklene vises i rutenettvisningen. Vil du ha mer informasjon om en individuell nøkkel, dobbeltklikker du på nøkkelen for å åpne nøkkelspesifikke detaljopplysninger.
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis tilsiktet situasjon – Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for objektet.
  • Vis gjeldende situasjon – Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er i øyeblikket.

  Nøkkelspesifikke detaljopplysninger er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon – Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte nøkkelen. Kolonnene er:
   • Nøkkelens navn – Nøkkelens navn.

   • Personens navn – Navnet til personen som nøkkelen er tilordnet.

   • Dato for overrekkelse – Datoen da nøkkelen ble overrakt personen.

    For en nøkkelfob viser denne kolonnen datoen da nøkkelen ble overrakt personen. For en telefonnøkkel viser denne kolonnen datoen da nøkkelen ble mottatt av telefonen.

   • Programmeringsstatus – Nøkkelens programmeringsstatus. Mulige verdier er:

    • Programmert – Nøkkelen er blitt programmert og den fysiske nøkkelen har de samme data som vist i iLOQ 5 Series Manager. Dette er den ønskede statusen for nøklene i systemet.

    • Bestilt – Nøkkelen er bestilt. Det er opprettet en nøkkelprogrammeringsoppgave for nøkkelen. Det er enten en oppgave for førstegangsprogrammering av en ny fysisk nøkkel, eller en omprogrammeringsoppgave for en eksisterende nøkkel. Nøkkelprogrammeringen er imidlertid uavsluttet.

    • Overført til programmering – En nøkkelprogrammeringsoppgave er overført til programmereren eller til en annen nøkkelfob.

    • Planlagt for programmering

     • For en telefonnøkkel har telefonen hentet programmeringsoppgaven fra serveren, men har ennå ikke svart at oppgaven er programmert.
     • For en fysisk nøkkel har Net Bridge eller iLOQ 5 Series Manager hentet programmeringsoppgaven fra serveren, men de har ennå ikke svart at oppgaven er blitt programmert.
    • Under planlegging – Det er gjort noen endringer for en eksisterende nøkkel, eller det er lagt til en ny nøkkel, men ennå ikke opprettet som en programmeringsoppgave (det vil si bestilt).

   • Redaktør – Brukeren som sist endret nøkkelprogrammeringsstatusen.

   • På blokklisten – Dette statusfeltet viser om nøkkelen er blokklistet eller ikke.

   • Etikett – Nøkkelens etikett.

   • Skjult – Dette feltet angir om nøkkelen er skjult eller ikke.

   • Utløpt – Dette feltet viser om den planlagte returdatoen for nøkkelen er passert eller ikke.

   • Utløpsdato – Dette feltet viser den planlagte returdatoen for nøkkelen.

   • Sist redigert – Dette feltet viser når nøkkelens programmeringsstatus sist ble endret.

   • Antall tilgangsrettigheter – Dette feltet viser hvor mange tilgangsrettigheter er tilordnet nøkkelen.

   • Tidsprofil – Dette feltet angir om nøkkelen er tidsbegrenset eller ikke.

   • S10 Online ID – Dette feltet angir det interne RFID-nummeret til S10 Online-systemet.

   • ROM_ID – Dette feltet viser nøkkelens serienummer. Denne informasjonen vises bare for nøkler som er programmert i systemet.

   • RFID-taggnummer – Dette feltet viser RFID-taggens UID-nummer hvis nøkkelen har et.

   • Fotnoter – Flere opplysninger om nøkkelen.

   • Selskap/Avdeling – Selskapets eller avdelingens informasjon om personen som nøkkelen er tilknyttet.

   • Erstattet – Dette feltet angir om nøkkelen er erstattet av en annen nøkkel eller ikke.

   • Tilgang med PIN-kode – Dette feltet viser hva slags tilgang nøkkelen har til en lås som krever en PIN-kode.

   • Hovedsone – Dette feltet viser nøkkelens hovedsone.

   • PIN-kode er definert – Dette feltet viser om det er definert en PIN-kode for nøkkelen eller ikke.

   • Navn på erstattet nøkkel – Dette feltet angir nøkkelen som er blitt erstatten av denne nøkkelen.

   • Erstatningsnøkkel – Dette feltet angir om denne nøkkelen erstatter en annen nøkkel eller ikke.

   • NøkkeltypeNøkkeltype viser til typen nøkkel.

  • Tilgang til låser – Kategorien Tilgang til låser viser informasjon om låsene som nøkkelen har tilgang til. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom låser.

  • Tilgangsrettigheter – Kategorien Tilgangsrettigheter viser informasjon om tilgangsrettigheter som nøkkelen har. Kolonnene er:

   • Tilgangsrettighet – Denne kolonnen viser navnet på tilgangsrettigheten.

   • Beskrivelse – Denne kolonnen viser beskrivelsen av tilgangsrettigheten.

   • Status – Trafikklysikonet i denne kolonnen viser om tilgangsrettigheten er på blokkeringslisten eller ikke. Fargekodene er:

    • Grønn – Tilgangsrettigheten er ikke på blokkeringslisten.
    • Rød – Tilgangsrettigheten er på blokkeringslisten.
   • Eiendom – kolonnen viser eiendommen som tilgangsrettigheten tilhører.

   • Sone – Denne kolonnen viser sonen som tilgangsrettigheten tilhører.

   • Standard tilgangsrettighet – Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om tilgangsrettigheten er standard tilgangsrettighet eller ikke.

   • Type – Denne kolonnen viser tilgangsrettighetstypen.

  • Nøkkelinnehaver – Fanen Nøkkelinnehaver inneholde rinformasjon om personen som er knyttet til nøkkelen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom personer.

  • Tidsgrense – Fanen Tidsgrense inneholder informasjon om nøkkeltidssone og nøkkeltidsgrenser. Tidsprofiler beskrives i avsnitt Legge til S5-nøkler.

  • Soner – Kategorien Soner viser en liste med soner som tilgangsnøkkelen tilhører.

  • Historie – Kategorien Historie viser informasjon om nøkkelens historikk. Hvis du klikker på pluss-tegnet ved siden av en historikkrad, kan du se mer detaljerte opplysninger. Du kan se:

   • Historikken til nøkkelprogrammeringene
   • Historikken til endringer ved overlevering av nøkler
   • Hvis denne nøkkelen erstatter en annen nøkkel, navnet på den erstattede nøkkelen

   Se også Bla gjennom nøkler

  • Dokumenter – Kategorien Dokumenter viser dokumenter om overlevering av nøkkel og/eller retur av nøkkel, hvis disse har en digital signatur.

  • Telefonnøkkel – Kategorien Telefonnøkkel inneholder informasjon om telefonen knyttet til den valgte nøkkelen. Denne kategorien vises bare for telefonnøkler.

   Følgende informasjon vises:

   • Telefonnummer – Telefonnummeret knyttet til denne nøkkelen.

    Et grønt hakemerke angir at dette telefonnummeret ble brukt sist til å sende registreringsmeldingen til telefonen.

   • E-postadresse – E-postadressen knyttet til denne telefonnøkkelen.

   • UUID – Den unike mobilenhetsidentifikatoren.

   • Tilstand – Telefonnøkkelens tilstand.

   • Siste besøk på serveren – Datoen og klokkeslettet for telefonnøkkelens siste besøk på serveren.

   • Plasseringsrapportering i revisjonsspor – Rapporteres posisjon i hendelseslogger.

   • Send henteforespørsel til telefon – Trykk på denne knappen for å sende en forespørsel om henting av hendelseslogg til telefonen.

  • Blokkeringsliste som følger med nøkkelen – Kategorien Blokkeringsliste som følger med nøkkelen viser informasjon om versjonen til nøkkelens blokkeringsliste Se også Blokkeringsliste.

  • Nøkkelens hendelseslogg – Kategorien Nøkkelens hendelseslogg viser nøkkelens hendelseslogg.

 3. Klikk på Lukk for å avslutte.