Bla gjennom personer

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser personopplysninger i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

 2. Personene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Etternavn — Denne kolonnen viser personens etternavn.
  • Fornavn — Denne kolonnen viser personens fornavn.
  • Antall nøkler — Denne kolonnen viser antall nøkler personen har.
  • Selskap/avdeling — Denne kolonnen viser navnet på selskapet eller avdelingen der personen arbeider.
  • Tittel — Denne kolonnen viser personens tittel.
  • Identifikasjon — Denne kolonnen viser selskapets ID-nummer for personen.
  • Kontaktopplysninger — Denne kolonnen viser personens kontaktopplysninger.
  • E-post — Denne kolonnen viser personens e-post-adresse.
  • Gateadresse — Denne kolonnen viser personens gateadresse.
  • Postnummer — Denne kolonnen viser personens postnummer.
  • Poststed — Denne kolonnen viser personens poststed.
  • Land — Denne kolonnen viser landet som personen bor i.
  • Telefon 1/2/3 — Denne kolonnen viser personens telefonnumre.
  • Ansettelses sluttdato — Denne kolonnen viser sluttdatoen for personens ansettelse. Denne datoen stilles automatisk inn for personens nøkkel som dens Utløpsdato.
  • ID for eksternt system — Denne kolonnen viser ID for et eksternt system. Denne ID-en brukes kun til kommunikasjon med Application Programming Interface (API).
  • Beskrivelse — Denne kolonnen viser en beskrivelse av personen.
  • Redigerbar — Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om personopplysningene kan redigeres av en bruker eller ikke. Hvis denne avkrysningsruten er krysset av, redigeres personen bare via API.
  • Roller — Denne kolonnen viser personens roller.