Vise personens egenskaper

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til enkeltpersoner i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

 2. Personene vises i rutenettvisningen. Vil du ha mer informasjon om en enkeltperson, dobbeltklikker du på personen for å åpne personspesifikke detaljopplysninger.
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis tilsiktet situasjon – Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for objektet.
  • Vis gjeldende situasjon – Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er i øyeblikket.

  Personspesifikke detaljopplysninger er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte personen. Kolonnene beskrives i Bla gjennom personer.
  • Bruker-ID — Fanen Bruker-ID inneholder informasjon om bruksrettighetene til personens bruker-ID.

   Kolonnene er:

   • Bruksrettighet — Bruksrettigheten.

   • Kilde — Bruker-ID og muligens programmeringsnøkkelen til brukeren.

  • Brukersoner — Fanen Soner viser informasjon om sonene som brukeren eventuelt har.
  • Personsoner — Fanen Soner viser informasjon om sonene som personen knyttet til brukeren har.
  • Roller — Kategorien Roller viser informasjon om personens roller. Se Personroller.
  • Nøkler — Kategorien Nøkler viser informasjon om personens nøkler. Kolonnene beskrives i Bla gjennom nøkler.
  • Tilgangsrettigheter til låser — Kategorien Tilgangsrettigheter til låser viser informasjon om personens tilgangsrettigheter til låser.
  • Dokumenter — Kategorien Dokumenter viser dokumenter om overlevering av nøkkel og/eller retur av nøkkel, hvis disse har en digital signatur.
 3. Klikk på Lukk for å avslutte.