Legge til personer

Du kan legge til personer i iLOQ-systemet på mange forskjellige måter. Med veiviseren Legg til Personer kan du:

  • Legg til ny person med grunnleggende data.
  • Legg til ny person med tilgangrettigheter / roller.

Videre kan du:

  • Legge til personer en etter en i redigeringsmodus.
  • Importere personer fra Excel.