Redigere personrollevalg

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer en persons rolle i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

 2. Høyreklikk på personen du vil knytte til en personrolle.
 3. Velg Rediger roller for person.
  Veiviseren Rediger personenes roller åpnes.
 4. Velg Rediger rollevalg.
 5. Kontroller at den korrekte personen er valgt på listen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Rediger personens rollevalg.
  • – Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • – Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • – Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • – Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.