Slette personer

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter personer i iLOQ-systemet.

Merk:

Du kan ikke slette et objekt før du først har fjernet alle koblingene som dette objektet har (for eksempel kan du ikke slette en person med nøkler før du har fjernet nøklene fra denne personen).

Slette et objekt sletter ikke hendelser knyttet til det fra hendelsesloggen.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

 2. Velg de personene du vil slette.
  Tips:

  Du kan velge en gruppe personer som ikke har noen nøkler ved å sortere rutenettvisningen etter kolonnen Antall nøkler.

 3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
 4. Høyreklikk på en av de valgte personene og velg Slett.

  Eventuelt kan du trykke på Del-tasten.

  Merk av for Slett personinformasjon permanent for å slette personen permanent. Da slettes alle personopplysninger permanent fra systemet, også fra hendelseslogger.

 5. Et bekreftelsesvindu vises.
 6. Klikk på Ja.
 7. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
 8. Systemet spør om du vil lagre endringene. Klikk på Ja.