Knytte nøkler til personer

Dette kapittelet forklarer hvordan du knytter til, skiller og overleverer nøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Overlevering av nøkler skjer i to faser:

  • Tilknytting av nøkler. Når en nøkkel knyttes til en person, er det planlagt at den skal overleveres til denne personer. I nøkkelens rutenettvisning har nøkkelen ingen dato kolonnen Dato for overlevering. I denne fasen kan du endre personens tilknytning, eller skille nøkkelen fra uten å returnere nøkkelen.

  • Overlevere nøklene. Når en nøkkel overleveres til en person, blir den levert fysisk til denne personen. I nøkkelens rutenettvisning har nøkkelen en dato i kolonnen Dato for overlevering. I denne fasen kan du ikke endre personens tilknytning, eller skille nøkkelen fra uten å returnere nøkkelen.

Du kan imidlertid endre personens tilknytning uten å returnere nøkkelen hvis innstillingen Overlevert nøkkel kan knyttes til en annen person uten at nøkkelen returneres er aktivert. Se avsnitt Redigere informasjon om låssystem.