Programmere RFID-legitimasjon

Dette avsnittet beskriver hvordan du programmerer RFID-legitimasjon i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Programmer nøkler.
  Veiviseren Programmering av nøkler åpnes.
 3. Velg Programmer nøkler.
 4. Velg RFID-legitimasjonen du vil programmere.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg Programmer nøkkel.
 7. Et sammendragsvindu vises.
 8. Klikk på Klar.
 9. Velg Start programmering.
 10. Programmeringsoppgaven sendes til iLOQ-systemets server.
 11. Et sammendragsvindu vises.
 12. Klikk på Lukk.
 13. RFID-legitimasjonen vises i nøkkellisten med statusen Programmert.