Programmere S5-nøkler og S50-nøkkelfober

Dette avsnittet beskriver hvordan du programmerer S5-nøkler og-nøkkelfober i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg nøkkelen/nøklene som skal programmeres.

  Den valgte nøkkelen må ha statusen Bestilt. Hvis nøkkelen har statusen Under planlegging, må du bestille nøkkelen først. Se Bestille S5-nøkler og S50-nøkkelfober.

 3. Høyreklikk på de valgte nøklene og velg Programmer nøkkel.
  Veiviseren Programmering av nøkler åpnes.
 4. Velg Programmer nøkler.
 5. Det vises en liste med nøkler som skal programmeres:.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg Programmer nøkkel.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Det vises et statusskjermbilde der du ser nøkkelen som er den neste i programmeringskøen.
  Figur 1. Programmere statusskjermbilde
  Statusskjermbilde for programmering
 12. Plasser den bestilte nøkkelen mot programmeringsadapteren eller programmeringsnøkkelen.
 13. Det vises et statusskjermbilde der du ser nøkkelen som er den neste i programmeringskøen.
  Figur 2. Programmere statusskjermbilde
  Statusskjermbilde for programmering
 14. Følg denne fremgangsmåten for å programmere de valgte nøklene.
 15. Et sammendragsvindu vises.
 16. Klikk på Lukk.
 17. De programmerte nøklene vises i nøklenes rutenettvisning i statusen Programmert.