Bestille S5-nøkler og S50-nøkkelfober

Dette avsnittet beskriver hvordan du bestiller S5-nøkler og S50-nøkkelfober i iLOQ 5 Series Manager.

Du kan distribuere systemadministrasjon ved å tillate en bruker til å bestille, dvs. godkjenne, programmeringsendringer på nøklene. En annen bruker med begrensede bruksrettigheter kan for eksempel utføre bestilte programmeringsoppgaver, men kan ikke endre innholdet i disse programmeringsoppgavene.

Hvis du ikke distribuerer systemadministrasjon, kan du utføre de bestilte programmeringsoppgavene selv. Under alle omstendigheter er bestilling en obligatorisk fase i systemet. Du kan imidlertid bestille og programmere en nøkkel med en gang ved å velge Bestill og programmer på slutten av bestillingsveiviseren.

Når du bestiller en nøkkel eller en nøkkelfob, blir programmeringsoppgaven opprettet og sendt til iLOQ-systemets server, der den venter på å bli overført til nøkkelen via programmeringstokenet eller eksternt via et aktiveringspunkt for nøkkelprogrammering.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Bestill nøkler.
  Veiviseren Bestille nøkler åpnes.
 3. Velg Bestill nøkler.
 4. Velg nøkkelen eller nøkkelfoben du ønsker å bestille.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg Bestill nøkkel.
 7. Et sammendragsvindu vises.
 8. Klikk på Klar.
 9. Programmeringsoppgaven sendes til iLOQ-systemets server.
 10. Klikk på Lukk.
 11. Nøkkelen eller nøkkelfoben vises i nøkkellisten med statusen Bestilt.