Velge nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter nøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Du kan bare slette logiske nøkler. Hvis nøkkelen har en oppføring i kolonnen Enhets-ID, har låsen en fysisk motpart. Hvis nøkkelen har en fysisk motpart, må du returnere nøkkelen og slette nøkkelen i returfunksjonen.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

  2. Velg nøklene du vil slette.
  3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  4. Høyreklikk på en av de valgte nøklene og velg Slett.
    Eventuelt kan du trykke på Del-tasten.
  5. Et bekreftelsesvindu vises.
  6. Klikk på Ja.
  7. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
  8. Systemet spør om du vil lagre endringene. Klikk på Ja.