Nøkkelutløpsintervall for S50-nøkkelfober og -telefonnøkler

Administratoren kan definere et utløpsintervall for nøkkelfober og telefonnøkler. Når dette nøkkelutløpsintervallet er passert, er nøkkelen ikke lenger gyldig. Etter dette må nøkkelens adgangsrettigheter oppdateres fra serveren. Denne funksjonen sikrer at ingen nøkkel med foreldete fullmakter fortsatt vil være i bruk. Dette er en sikkerhetsfunksjon.

Eksempel for nøkkelfober: Når administratoren endrer eller fjerner adgangsrettighetene for nøkkelfoben, sikrer nøkkelutløpsintervallet at den frakoblede nøkkelfoben ikke kan brukes på frakoblede låser lenger enn det utløpsintervallet tillater. Et definert nøkkelutløpsintervall krever at adgangsrettighetene til nøkkelfoben oppdateres fra serveren med jevne mellomrom. Dette gjelder også for telefonnøkler, som for eksempel kan brukes frakoblet i flymodus.

Utløpsintervallet begynner å løpe som følger:

  • Når telefonen med telefonnøkkelen mister nettverksforbindelsen.

  • Fordi nøkkelfober er frakoblede enheter, begynner utløpsintervallet å løpe etter hver programmering. Brukeren kan tilbakestille dette tidsuret ved å etablere en nettverksforbindelse via FobApp-applikasjonen eller via programmeren.

Du kan definere et standard utløpsintervall for nøkkelfober og telefonnøkler separat. Hvis systemets standard utløpsintervall for nøkler er i bruk, vil det bli foreslått når du oppretter en ny nøkkel. Du kan imidlertid overstyre standardinstillingene for utløp ved å definere en nøkkelspesifikk utløpstid.